18 mars 2012

Dags igen då

Ja ha då var det dags igen då. William har tungt med andningen dvs för pressa på utandningen likt astma anfall. Detta började i torsdags men han har inte så värst påverkat allmäntillstånd.
Idag valde vi dock att åka in till akuten i Falun ändå för att låta dom lyssna på honom. Dom inhalerade med adrenadelin men det fungerade som vanligt inte. Lite skrämmande att inte ens adrenadelin hjälper. Men så länge han är pigg och syrsätter sig ok så är det inget farligt. Detta tillstånd är tydligen vanligt hos barn med svår BPD .
Mer info om BPD
Här är en text som förklarar lite;

Bronkopulmonell dysplasi

Prematurfödda barn som haft bronkopulmonell dysplasi utvecklar ofta hyperreaktiva luftvägar och förkylningsutlöst bronkobstruktivitet under de första levnadsåren. Besvären minskar vanligtvis efter hand, men kvarstår inte sällan som astma i någon form. Vissa utvecklar ”äkta” astma och behandlingen följer de vanliga riktlinjerna. Andra får en särskild astmatyp (”BPD-astma”) som karaktäriseras av β2-reversibel bronkobstruktion utan andra tecken till atopi, allergi eller luftvägsinflammation. Hos dessa barn förbättras inte lungfunktionen av behandling med inhalationssteroider.

Troligen orsakas den obstruktiva lungfunktionsnedsättningen av strukturella lungskador, inte pågående inflammation. Om behandling är indicerad, t ex pga ansträngningsutlösta besvär, får den individualiseras. Tyngdpunkten läggs på bronkdilaterare, medan inhalationssteroidernas roll snarast blir att förhindra nedreglering av β2-receptorn.


I övrigt så har helgen inneburit tunnbadande vilket är väldigt uppskattat hos vår dotter :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar